Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Jak opisałem w poprzednim artykule Co grozi za jazdę po alkoholu? Zakaz, więzienie, grzywna? za jazdę po alkoholu przede wszystkim grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

Jeżeli popełniłeś przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK to Sąd może orzec wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

Natomiast jeżeli popełniłeś wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 KW, wówczas Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Niezależnie od tego czy jesteś sprawcą przestępstwa czy wykroczenia jazdy po alkoholu to musisz wiedzieć, że Sąd ma możliwość odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W przypadku wykroczenia Sądowi taką możliwość daje art. 39 § 1 KW, który stanowi, że w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary ALBO ODSTĄPIĆ OD WYMIERZENIA KARY LUB ŚRODKA KARNEGO (środka karnego czyli zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych).

Natomiast przy przestępstwie Sąd może zastosować instytucje warunkowego umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 67 § 3 KK, który stanowi że Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę; SĄD MOŻE NAŁOŻYĆ NA SPRAWCĘ obowiązki wymienione w art. 72 obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary § 1 pkt 1–3, 5–6b, 7a lub 7b, A PONADTO ORZEC świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7 lub ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW, WYMIENIONY W ART. 39 KATALOG ŚRODKÓW KARNYCH PKT 3, do lat 2. Przepisy art. 72 obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary § 1a i 1b stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym abstrahując od faktu czy jesteś obwiniony za wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 KW, czy jesteś oskarżony o przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK, to zawsze możesz poprosić Sąd o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dziękuje i zapraszam do lektury.

Adwokat Bartosz Nadwodny

nr tel: 793 444 406

1 komentarz
 1. Adwokat Bartosz Nadwodny
  Adwokat Bartosz Nadwodny • Autor postu •
  11 sierpnia 2018 na 17:20

  Drogi Czytelniku,

  jeżeli nasuną się Ci jakiekolwiek wątpliwości to gorąco namawiam do zadawania pytań w komentarzu. Obiecuję, iż postaram się odpowiedzieć na wszystkie zapytania. Proszę również komentować moje artykuły oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami lub uwagami. Każdy wpis możesz skomentować. Pamiętaj również, że Twój adres e-mail nigdzie nie zostanie wyświetlony.

  Zapraszam do czytania.

  Adwokat Bartosz Nadwodny

  Odpowiedz
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *