Kolizja drogowa a wypadek drogowy. Jaka jest różnica?

CO TO JEST KOLIZJA DROGOWA?

Kolizja drogowa jest wykroczeniem drogowym i polega na spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w., w której pokrzywdzony doznał obrażeń ciała poniżej 7 dni czyli doznał tzw. lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

CO TO JEST WYPADEK DROGOWY?

Wypadek drogowy jest przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i polega na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym z art. 177 § 1 k.k., w którym inna osoba niż kierowca na skutek tego wypadku doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Natomiast przestępstwo ciężkiego wypadku drogowego z art. 177 § 2 k.k. polega na tym, iż pokrzywdzony w wyniku wypadku poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

CO TO JEST LEKKI USZCZERBEK NA ZDROWIU?

Lekki uszczerbek na zdrowiu to wystąpienie rozstroju zdrowia lub obrażeń ciała u pokrzywdzonego, które trwają krócej niż 7 dni.

CO TO JEST ŚREDNI USZCZERBEK NA ZDROWIU?

Średni uszczerbek na zdrowiu polega na wystąpieniu u pokrzywdzonego rozstroju zdrowia lub obrażeń ciała, które potrwają dłużej niż 7 dni.

CO TO JEST CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU?

Ciężki uszczerbek na zdrowiu występuje wówczas, gdy pokrzywdzony zmarł lub doznał utraty wzroku, mowy, słuchu i zdolności płodzenia. Należy również pamiętać o tym, że ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu jest również:

 • inne ciężkie kalectwona przykład zupełne lub bardzo znaczne ograniczenie czynności ważnego narządu. Na przykład pozbawienie jednego z parzystych narządów jak oko lub nerka albo ręka.

 • ciężka nieuleczalna choroba lub długotrwała choroba, która trwa dłużej niż 6 miesięcy. Jednakże należy mieć na uwadze, iż każde obrażenia należy traktować indywidualnie i ocenić czy choroba kwalifikuje się jako długotrwała.

 • choroba realnie zagrażająca życiu to choroba, która poważnie zaburza podstawowe czynności układów narządu np. układ oddechowy, układ krążenia. Zaburzenie w/w czynności zalicza się jako choroba, która realnie zagraża życiu, ponieważ w przypadku ustania np. układu krążeniowego konsekwencją może być śmierć pokrzywdzonego.

 • trwała choroba psychiczna

 • całkowita lub znacznie trwała niezdolność do pracy w zawodzie

 • trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

KOLIZJA A WYPADEK DROGOWY. JAKA JEST RÓŻNICA?

Różnica czy mamy do czynienia z kolizją drogową lub wypadkiem drogowym tkwi w obrażeniach ciała, których doznał osoba pokrzywdzona w wyniku zdarzenia drogowego. Czynnikiem, który rozróżnia kolizję drogową od wypadku drogowego jest okres, na jaki powstały w/w obrażenia lub rozstrój zdrowia.

Jeżeli obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia wystąpiły u pokrzywdzonego na okres powyżej 7 dni, wówczas mamy do czynienia z przestępstwem spowodowania wypadu drogowego z art. 177 § 1 k.k.

Natomiast jeżeli obrażenia lub rozstrój zdrowia wystąpiły u poszkodowanego na okres poniżej 7 dni, wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w. czyli kolizją drogową.

CO GROZI ZA WYPADEK DROGOWY?

Sprawca popełnia przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k., jeżeli inny uczestnik tego wypadku doznał obrażeń ciała powyżej 7 dni czyli doznał średniego uszczerbku na zdrowiu.

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. sprawcy grozi:

 • kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;

oraz

 • fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat.

Natomiast jeśli sprawca popełnił przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 2 k.k., czyli uczestnik tego wypadku poniósł śmierć albo doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wówczas za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 2 k.k. grozi:

 • kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat;

oraz

 • fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat.

CO GROZI ZA KOLIZJĘ DROGOWĄ?

Jeśli kierowca popełnił wykroczenie spowodowania kolizji drogowej czyli spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w., ponieważ inny uczestnik tej kolizji doznał obrażeń ciała poniżej 7 dni czyli doznał lekkiego uszczerbku na zdrowiu to za wykroczenie spowodowania kolizji z art. 86 § 1 k.w. grozi:

 • kara grzywny od 20 zł do 5.000 zł;

oraz

 • fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

CZY ZA SPOWODOWANIE WYPADKU DROGOWEGO MOŻNA STRACIĆ PRAWO JAZDY?

Zgodnie z art. 42 § 1 k.k. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wobec powyższego sąd może wobec sprawcy wypadku drogowego orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat jeżeli uzna, że prowadzenie pojazdów przez tą osobę będzie stwarzać niebezpieczeństwo w ruchu drogowym dla innych uczestników ruchu.

Należy zaznaczyć, iż zakaz w tym wypadku jest fakultatywny czyli Sąd może orzec zakaz prowadzenia ale nie jest do tego zobligowany.

CZY ZA SPOWODOWANIE KOLIZJI DROGOWEJ MOŻNA STRACIĆ PRAWO JAZDY?

Zgodnie z art. 86 § 3 k.w. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 (spowodowanie kolizji drogowej) przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

W tym stanie rzeczy jeżeli kierowca spowoduje kolizję drogową to Sąd może wobec sprawcy orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jednakże należy podkreślić, że zakaz nie jest obligatoryjny, czyli Sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dziękuje i zapraszam do lektury.

Adwokat Bartosz Nadwodny

tel. 793 444 406

1 komentarz
 1. Adwokat Bartosz Nadwodny
  Adwokat Bartosz Nadwodny • Autor postu •
  27 sierpnia 2018 na 20:33

  Drogi Czytelniku,

  jeżeli nasuną się Ci jakiekolwiek wątpliwości to gorąco namawiam do zadawania pytań w komentarzu. Obiecuję, iż postaram się odpowiedzieć na wszystkie zapytania. Proszę również komentować moje artykuły oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami lub uwagami. Każdy wpis możesz skomentować. Pamiętaj również, że Twój adres e-mail nigdzie nie zostanie wyświetlony.

  Zapraszam do czytania.

  Adwokat Bartosz Nadwodny

  Odpowiedz
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *