Kara za dopalacze jak za narkotyki – zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Z dniem 21 sierpnia 2018 roku w życie weszły znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które penalizują posiadanie dopalaczy, sprzedaż dopalaczy oraz ich udzielanie. Wobec powyższego należy odpowiedzieć na pytanie jakie kary ustawodawca przewidział za posiadanie lub sprzedaż dopalaczy czyli według ustawy „nowe substancje psychoaktywne”.

Jednakże na początek należy przytoczyć ustawową definicję dopalaczy lub nowej substancji psychoaktywnej, która znajduje się w art. 4 ust. 11a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która brzmi nowa substancja psychoaktywna – każdą substancję lub grupy substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w formie czystej lub w formie preparatu działającą na ośrodkowy układ nerwowy, inną niż substancja psychotropowa i środek odurzający, stwarzającą zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b ust. 1 pkt 3, zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia społeczne porównywalne do zagrożeń stwarzanych przez substancję psychotropową lub środek odurzający, lub które naśladują działanie tych substancji, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 44f pkt 3;

Wobec powyższego dopalacz lub (zgodnie ze znowelizowaną ustawą) nowa substancja psychoaktywna to środek, który wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i musi to być inny środek niż narkotyk.

Natomiast konsekwencje posiadania lub sprzedaży dopalaczy znajdziemy w przepisach karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii o czym poniżej:

Kara za posiadanie dopalaczy

Zgodnie z art. 62b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie dopalaczy czyli nowej substancji psychoaktywnej może grozić kara grzywny, kara ograniczenia wolności a nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast szerzej o konsekwencjach posiadania dopalaczy przeczytasz w artykule Co grozi za posiadanie dopalaczy czyli nowych substancji psychoaktywnych?

Kara za sprzedaż dopalaczy

Zgodnie z art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za sprzedaż dopalaczy czyli nowych substancji psychoaktywnych grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, a w przypadku sprzedaży dopalaczy małoletniemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat. Jednakże więcej na ten temat znajdzie w artykule Co grozi za sprzedaż dopalaczy czyli nowych substancji psychoaktywnych?

Kara za udzielenie dopalaczy

Zgodnie z art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za poczęstowanie lub nieodpłatne udzielenie dopalaczy czyli nowej substancji psychoaktywnej grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jednakże jak dopalacz zostanie udzielony osobie małoletniej to odpowiedzialność karna jest wyższa i wynosi od 6 miesięcy do 8 lat. Po więcej szczegółów o tym przestępstwie zapraszam na Co grozi za udzielenie dopalaczy czyli nowych substancji psychoaktywnych?

Dziękuje i zapraszam do lektury.

Adwokat Bartosz Nadwodny

tel. 793 444 406

1 komentarz
 1. Adwokat Bartosz Nadwodny
  Adwokat Bartosz Nadwodny • Autor postu •
  22 sierpnia 2018 na 13:48

  Drogi Czytelniku,

  jeżeli nasuną się Ci jakiekolwiek wątpliwości to gorąco namawiam do zadawania pytań w komentarzu. Obiecuję, iż postaram się odpowiedzieć na wszystkie zapytania. Proszę również komentować moje artykuły oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami lub uwagami. Każdy wpis możesz skomentować. Pamiętaj również, że Twój adres e-mail nigdzie nie zostanie wyświetlony.

  Zapraszam do czytania.

  Adwokat Bartosz Nadwodny

  Odpowiedz
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *