Co Sąd bierze pod uwagę przy skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czyli o tzw. blokadę alkoholową?

Jak opisywałem poprzednio w artykule Jak odzyskać prawo jazdy – skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę po alkoholu nie trzeba czekać do jego zakończenia. Po połowie okresu zatrzymania prawa jazdy można się postarać o skrócenie zakazu prowadzenia poprzez tzw. blokadę alkoholową.

Natomiast w tym artykule skupię na okolicznościach jakie Sąd bierze pod uwagę rozpoznając wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 182a § 1 KKW: Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową…jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji…

W związku z powyższym Sąd powinien kierować się następującymi kryteriami:

 • postawą sprawy czyli jaki stosunek wyraża osoba skazana do popełnionego czynu;

 • właściwościami i warunkami osobistymi sprawcy np. czy posiada rodzinę, stałą pracę itp.

 • zachowaniem w okresie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych tj. czy skazany przestrzegał porządku prawnego poprzez niepopełnianie innych przestępstw.

I właśnie powyższe stanowi o tym, czy Sąd wyda dla Ciebie pozytywną decyzję i skróci zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową.

Jednakże doświadczenie zawodowe pokazuje, że to na skazanym ciąży obowiązek opisania powyższego, a co ważniejsze uprawdopodobnienia, że wszystkie wyżej wymienione okoliczności uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu nie będzie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji.

Należy zaznaczyć, iż uzasadnienie ma ogromne znaczenie w tego typu sprawach z kilku powodów:

 • decyzja Sądu jest fakultatywna co oznacza, że Sąd może skrócić zakaz prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową ale nie ma takiego obowiązku;

 • czasami się zdarza, że Sąd wydaje decyzję na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że nie będziesz miał szansy ustnie przekonać Sądu do skrócenia zakazu poprzez blokadę alkoholową

 • należy pamiętać o dołączeniu dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w piśmie np. jeżeli opiszesz, że prawo jazdy potrzebne jest do pracy to nie zapomnij dołączyć kopii umowy o pracę.

Podsumowując Sąd może ale nie musi skrócić wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów jeżeli Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie trwania zakazu uzasadniają przekonanie, że prowadzenie przez Ciebie samochodu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Dlatego tak bardzo ważnym jest złożenie dobrze uzasadnionego wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Dziękuje i zapraszam do lektury.

Adwokat Bartosz Nadwodny

nr tel: 793 444 406

1 komentarz
 1. Adwokat Bartosz Nadwodny
  Adwokat Bartosz Nadwodny • Autor postu •
  24 sierpnia 2018 na 18:22

  Drogi Czytelniku,

  jeżeli nasuną się Ci jakiekolwiek wątpliwości to gorąco namawiam do zadawania pytań w komentarzu. Obiecuję, iż postaram się odpowiedzieć na wszystkie zapytania. Proszę również komentować moje artykuły oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami lub uwagami. Każdy wpis możesz skomentować. Pamiętaj również, że Twój adres e-mail nigdzie nie zostanie wyświetlony.

  Zapraszam do czytania.

  Adwokat Bartosz Nadwodny

  Odpowiedz
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *