Co grozi za sprzedaż dopalaczy czyli nowych substancji psychoaktywnych?

W artykule Co grozi za posiadanie dopalaczy czyli nowych substancji psychoaktywnych? znajdziesz informacje, iż za posiadanie dopalaczy można trafić do zakładu karnego nawet na 3 lata.

Natomiast w tym wpisie skupię się na pytaniu jakie konsekwencje prawne od 21 sierpnia 2018 roku grożą osobie, która sprzedaje dopalacze czyli nowe substancje psychoaktywne.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za sprzedaż dopalaczy grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Takie działanie ustawodawcy wprost pokazuje, że dopalacze są równoznaczne z narkotykami pod kątem ich penalizacji, a co za tym idzie odpowiedzialności karnej.

Natomiast zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za sprzedaż dopalaczy czyli nowych substancji psychoaktywnych małoletniemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat. Wobec powyższego sprzedaż dopalaczy osobie niepełnoletniej jest zbrodnią, za którą minimalną karą jest pozbawienie wolności na minimum 3 lata. Taka polityka rządzących świadczy tylko o fakcie twardego podejścia do problemu jakim są dopalacze i związane z nimi przykre konsekwencje.

Podsumowując od 21 sierpnia 2018 roku sprzedaż dopalaczy czyli nowych substancji psychoaktywnych pod kątem odpowiedzialności karnej zrównała się ze sprzedażą narkotyków. Jak opisałem powyżej kary są surowe, ponieważ doniesienia medialne o konsekwencjach zażycia dopalaczy są zatrważające i stąd w mojej ocenie takie działanie ustawodawcy. Należy jednak podkreślić, iż art. 59 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że w wypadku mniejszej wagi wobec sprawcy będzie można orzec karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii penalizujące handel dopalaczami czyli nowymi substancjami psychoaktywnymi brzmią następująco:

Art. 59 ust 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 59 ust. 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 59 ust. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękuje i zapraszam do lektury.

Adwokat Bartosz Nadwodny

tel. 793 444 406

1 komentarz
 1. Adwokat Bartosz Nadwodny
  Adwokat Bartosz Nadwodny • Autor postu •
  22 sierpnia 2018 na 14:34

  Drogi Czytelniku,

  jeżeli nasuną się Ci jakiekolwiek wątpliwości to gorąco namawiam do zadawania pytań w komentarzu. Obiecuję, iż postaram się odpowiedzieć na wszystkie zapytania. Proszę również komentować moje artykuły oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami lub uwagami. Każdy wpis możesz skomentować. Pamiętaj również, że Twój adres e-mail nigdzie nie zostanie wyświetlony.

  Zapraszam do czytania.

  Adwokat Bartosz Nadwodny

  Odpowiedz
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *